Ontstaan & Droom

Young professionals
Wij geloven in de kracht van young professionals om het verschil te maken in de duurzaamheidstransitie. De Groene Vloot brengt daarom young professionals uit verschillende organisaties, sectoren en windstreken samen om hun persoonlijk leiderschap en duurzame ambitie te ontwikkelen en zo samen meer impact te kunnen maken.

 

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze generatie. Jij, als young professional, bent de kracht die vanuit jouw organisatie de duurzaamheidstransitie kan versnellen. Jouw frisse energie, denkkracht, ambitie en drive zorgen voor vernieuwende ideeën en de realisatie van initiatieven voor een duurzamer Nederland. Op de Groene Vloot gaan we aan de slag met jouw persoonlijk en duurzaam leiderschap. Zo leer je hoe jij jouw invloed kan vergroten en met jouw persoonlijke kwaliteiten een duurzaam verschil kunt maken, in jouw omgeving én organisatie.

 

De Groene Vloot maakt impact door:
  • Een visie te formuleren voor de jonge generatie;
  • Het leiderschap van de toekomstige beslissers van Nederland te ontwikkelen;
  • Het netwerk van duurzame young professionals groter en groter te maken.
Ontstaan de Groene Vloot
Met deze overtuiging is generatie-expert en ondernemer Talitha Muusse in 2014, in samenwerking met Stedin en Alliander, voor het eerst met een groep young professionals naar het Springtij Forum op Terschelling gevaren. De Energieboot was geboren. Vanaf 2015 is De Energieboot een gezamenlijk initiatief van projectbureau Frisse Blikken en Talitha Muusse. Inmiddels is de Energieboot, met meer dan 500 deelnemers door de jaren heen, uitgegroeid tot hét  leiderschapsprogramma voor young professionals die de duurzaamheidstranstitie willen versnellen.Waar bij de start van de Energieboot in 2014 de focus vooral lag op het versnellen van de energietransitie, hebben ook andere thema’s als water en circulariteit de laatste jaren een belangrijke plek gekregen in het programma. Om deze inhoudelijke groei en de groei in aantal deelnemers, boten en impact eer aan te doen zetten we vanaf 2021 koers richting een duurzamer Nederland onder de naam “de Groene Vloot”.

 

Veel young professionals hebben tijdens en na het programma grote stappen gezet op het gebied van hun persoonlijk en duurzaam leiderschap. Sommigen hebben na deelname een nieuwe rol in hun bedrijf opgepakt, zijn in hun privé-leven initiatieven gestart, zijn begonnen bij een andere werkgever of hebben de beslissing genomen om een eigen start-up te beginnen.

Wil jij meevaren op onze duurzame droom? Meld je dan vóór 31 juli aan voor de Groene Vloot 2023!

Uitdaging & Impact

Voor het ontwikkelen van nieuwe en initiatieven, die daadwerkelijk impact maken en de duurzaamheidstransitie versnellen is kruisbestuiving nodig. Kruisbestuiving ontstaat door mensen uit verschillende organisaties, sectororen, generaties, en achtergronden bij elkaar te brengen om één gezamenlijk  doel na te streven. Op die manier kunnen integrale samenwerkingen ontstaan om zoveel mogelijk impact te kunnen maken. We zien grote uitdagingen op het gebied van energie, water en circulariteit en daarom staan deze thema’s centraal in ons programma. Heb jij affiniteit met, kennis over of een ambitie op een van deze drie thema’s? Dan is de Groene Vloot de plek voor jou!

 

Energie | In 2015 besloten 192 landen om de opwarming van de aarde te beperken. Dat is het bekende Klimaatakkoord van Parijs. Nederland tekende dat akkoord ook. De uitdaging is enorm. We moeten binnen een generatie de omslag zien te maken naar een duurzaam en inclusief energiesysteem. Hoe kan Nederland in 2030 bijna de helft (49 procent) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990? Kunnen wij als jonge generatie nog ambitieuzer zijn? En hoe doen we dit op een betaalbare en eerlijke manier?

 

Water | Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. Dat we veilig zijn achter onze dijken en duinen. Maar is dit allemaal wel zo vanzelfsprekend? Na het hoogwater in de winter van 2018 en de extreme droogte in de zomer erna zijn we bewuster van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet altijd vanzelfsprekend is. Verzilting lijkt meer en meer op te rukken, veenweidegebieden dalen gestaag, regenbuien worden extremer, de zeespiegel verandert… Allemaal voorbeelden waar we rekening mee moeten houden. Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig watersysteem?

 

Circulariteit | De circulaire economie laat ons zien dat de oude manier van grondstoffen onttrekken, produceren en verspillen niet meer kan. We zijn verbonden met onze natuurlijke omgeving en op zoek naar een nieuwe balans tussen ecologie en economie. Denkkracht is nodig om van ontwerp, productie tot gebruik en hergebruik onze productketens opnieuw in te richten zodat zij waarde toevoegen in plaats van onttrekken. Maar hoe gaan we dit doen?

 

Bijdragen op een van deze thema’s? Meld je dan vóór 31 juli aan voor de Groene Vloot 2023!

Contact

Heb je een vraag, interesse of een opmerking? We helpen je graag!
Neem contact op met Wieke via:

Mail: groenevloot@frisseblikken.com
Telefoon: 06-82390754