Voor het ontwikkelen van nieuwe en initiatieven, die daadwerkelijk impact maken en de duurzaamheidstransitie versnellen is kruisbestuiving nodig. Kruisbestuiving ontstaat door mensen uit verschillende organisaties, sectororen, generaties, en achtergronden bij elkaar te brengen om één gezamenlijk  doel na te streven. Op die manier kunnen integrale samenwerkingen ontstaan om zoveel mogelijk impact te kunnen maken. We zien grote uitdagingen op het gebied van energie, water en circulariteit en daarom staan deze thema’s centraal in ons programma. Heb jij affiniteit met, kennis over of een ambitie op een van deze drie thema’s? Dan is de Groene Vloot de plek voor jou!

 

Energie | In 2015 besloten 192 landen om de opwarming van de aarde te beperken. Dat is het bekende Klimaatakkoord van Parijs. Nederland tekende dat akkoord ook. De uitdaging is enorm. We moeten binnen een generatie de omslag zien te maken naar een duurzaam en inclusief energiesysteem. Hoe kan Nederland in 2030 bijna de helft (49 procent) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990? Kunnen wij als jonge generatie nog ambitieuzer zijn? En hoe doen we dit op een betaalbare en eerlijke manier?

 

Water | Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. Dat we veilig zijn achter onze dijken en duinen. Maar is dit allemaal wel zo vanzelfsprekend? Na het hoogwater in de winter van 2018 en de extreme droogte in de zomer erna zijn we bewuster van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet altijd vanzelfsprekend is. Verzilting lijkt meer en meer op te rukken, veenweidegebieden dalen gestaag, regenbuien worden extremer, de zeespiegel verandert… Allemaal voorbeelden waar we rekening mee moeten houden. Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig watersysteem?

 

Circulariteit | De circulaire economie laat ons zien dat de oude manier van grondstoffen onttrekken, produceren en verspillen niet meer kan. We zijn verbonden met onze natuurlijke omgeving en op zoek naar een nieuwe balans tussen ecologie en economie. Denkkracht is nodig om van ontwerp, productie tot gebruik en hergebruik onze productketens opnieuw in te richten zodat zij waarde toevoegen in plaats van onttrekken. Maar hoe gaan we dit doen?

 

Bijdragen op een van deze thema’s? Meld je dan vóór 31 juli aan voor de Groene Vloot 2023!